top of page

Samfunnsansvar

Som en del av Jobzone-konsernet, er Jobzone Tech en positiv støttespiller til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Jobzone-konsernets felles verdier er viktig i hele dette arbeidet. 

 

Åpenhetsloven stiller krav til hvordan vi som selskap skal foreta aktsomhetsvurderinger med offentlig tilgjengelige redegjørelser. 

 

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som krever åpenhet om de aktuelle temaene. Det innebærer redegjøring av det arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet.

 

Les mer om vår redegjørelse her.

bottom of page